Leveringsbetingelser

Ustabil situasjon i Europa og endringer i energiprisene:
Våre tilbud og priser er basert på det aktuelle prisnivået for råvarer og innkjøpspriser fra våre leverandører. På grunn av den nåværende ustabile situasjonen i Europa og endringen i energiprisene, kan dette tilbudet dessverre endre seg innenfor tidsrammen av tilbudets gyldighet. Derfor forbeholder vi oss retten til å kunne endre våres tilbud og justere tilbudte priser på ethvert gitt tidspunkt i tilbudets gyldighetsperiode. Dette er veldig beklagelig, men skyldes begivenheter utenfor vår kontroll. Ovennevnte situasjoner kan derfor medføre til manglende forsyning av råvarer og lagerførte varer, hvilket i verste fall kan gjøre det umulig for oss å levere innenfor den avtalte tidsramme. Da vi ikke kan holdes ansvarlige for slike omstendigheter, forbeholder vi oss retten til å endre tilbud og priser på ethvert gitt tidspunkt.

Salgs- og leveringsbetingelser

Priser
Alle priser i våre brosjyrer/kataloger er ekskl. mva. Minimumsbestilling 350,- ekskl. mva. Frakt kommer i tillegg på alle ordrer hvis ikke annet er avtalt.

OBS!
Vi selger ikke til privatpersoner. I slike tilfeller ber vi deg kontakte oss for å få informasjon om våre forhandlere.

Leveranse
A. Leveringstid: Levering skjer innen 1-14 dager hvis ikke annet er angitt. Prosjektrelaterte produkter etter avtale.
B. Hurtigordre: Hvis angitt ordre skal leveres ekspress, skjer dette mot en ekstra kostnad som debiteres kunden.
C. Mottak av varer: Leverte varer skal av bestilleren umiddelbart plasseres på et sted med normal varme og luftfuktighet.

Betalingsbetingelser
Betalingstiden er 30 dager netto hvis ikke annet er angitt. Forsinkelsesrenter debiteres med referanserente +8 % ved betaling etter forfallsdato.

Reklamasjoner
Reklamasjoner må alltid gjøres innen 5 dager etter levering for at mottakeren skal kunne komme med erstatningskrav.
OBS: Retur av varer som mottakeren har reklamert på, må kun skje etter godkjenning av Unisports salgsavdeling. Reklamasjoner på mangelfull levering skal, innen 5 arbeidsdager, meldes skriftlig Unisport, hvorved maks. 5 % av fakturabeløpet kan tilbakeholdes til leveransen er godkjent. Full betaling skal likevel alltid ha skjedd innen 30 dager etter at anmerkningen er utbedret av leverandøren. Krav på forsinkelsesbøter eller av andre grunner gjeldende prosjekt, skal skje senest 5 arbeidsdager etter at prosjektet er ferdigstilt, og kan maks. øke til 5% av ordreverdien.

Transportskader
Vær nøye når du tar imot varene. Kontroller alltid at kartongene er hele og uåpnet, og at antall kolli stemmer over ens med den som er angitt på fraktseddelen. Du skal notere alle avvik på sjåførens fraktseddel, og deretter varsle fra til transportforetaket. Ved senere varsling tar ikke transportforetaket imot skademeldinger, og du må selv betale kostnadene.

Search engine powered by ElasticSuite