Personvernregler

Personvernregler for kundedata

Hos UNISPORT Group legger vi stor vekt på å behandle personopplysningene dine på en forsiktig og hensynsfull måte. Vi behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernreglene og god praksis for administrasjon og behandling. Vi handler alltid i samsvar med beste forretningspraksis og sikrer at personvernet ditt er ivaretatt.

Vi behandler personopplysningene dine for å kunne gi deg bedre tjenester. Vi samler inn og bruker personopplysninger til å levere produkter og tjenester samt til å utvikle og levere nye typer tjenester. Dette hjelper oss med å oppfylle dine behov på en bedre måte.

Vær oppmerksom på at nettstedet vårt kan inneholde koblinger til nettsteder eller tjenester fra andre selskaper, og disse har sine egne personvernrutiner. I slike tilfeller har vi ingen kontroll på innholdet på disse nettstedene eller tjenestene, eller hvordan disse tredjepartene behandler personopplysningene dine. Vi anbefaler derfor at du leser personvernerklæringene til slike tredjeparter.

Vi gir ekstra informasjon om personvern i forbindelse med de fleste individuelle tjenester, produkter, nettsteder og applikasjoner. Den ekstra informasjonen som blir gitt i slike tilfeller, har forrang over denne teksten.

Vår personvernpraksis kan endres noe når vi utvikler tjenester, eller hvis lovverket endres. Du finner oppdatert informasjon om praksisen vår på dette nettstedet.

Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg:

 • for å tilby deg produkter og tjenester, sende kundeundersøkelser, svare på forespørsler og spørsmål, oppfylle avtaler, behandle bestillinger og utføre lignende funksjoner. Vi utfører denne typen behandling for å oppfylle avtalen mellom oss, for å forberede oss på inngåelse av en slik avtale eller på grunnlag av din legitime interesse.
 • for å videreutvikle produkter, tjenester, kundeservice, salg og markedsføring. Vi utfører denne typen behandling på grunnlag av vår legitime interesse eller ditt samtykke.
 • for å gjennomføre risikostyring i UNISPORT Group og oppfylle forpliktelsene vi har i henhold til lover, forskrifter og instrukser fra myndighetene, for eksempel autentifisering av brukere og gjennomføring av datasikkerhetstiltak samt forebygging og etterforskning av svindel. Vi utfører denne typen behandling på grunnlag av vår legitime interesse eller for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.
 • for å kommunisere med kundene. Vi kan for eksempel sende deg nyhetsbrev eller varslinger om endringer relatert til våre produkter og tjenester. Vi kan også bruke personopplysningene dine til markedsundersøkelser og markedsføring av produkter og tjenester. Denne typen behandling gjøres på grunnlag av en kontrakt mellom oss, ditt samtykke eller din legitime interesse.
 • for å gi deg målrettede tilbud om produkter og tjenester, for eksempel ved å anbefale eller demonstrere målrettet innhold på tjenesten vår. Dette kan inkludere å vise innhold fra UNISPORT eller tredjeparter. Behandling av personopplysninger hjelper oss også med å planlegge investeringer i utvikling av tjenestene våre. Vi ufører denne typen behandling på grunnlag av vår legitime interesse.
 • for å, der dette er tillatt ved lov, sammenstille opplysninger som er samlet inn i forbindelse med enkelte av våre produkter og/eller tjenester, med opplysninger samlet inn i forbindelse med våre andre produkter og/eller tjenester. Vi ufører denne typen behandling på grunnlag av vår legitime interesse.

Vi henter opplysningene direkte fra deg når du blir kunde hos oss, i forbindelse med salg og bruk av produkter og tjenester, i markedsføringskampanjer eller undersøkelser og når du gjennomfører en transaksjon med oss. Vi kan også hente opplysninger fra myndighetsregistre, kredittinformasjons- og misligholdsregistre samt andre pålitelige, offentlige kilder (f.eks. selskapsnettsteder). Opplysningene kan også hentes når du bruker tjenestene våre, eller de kan samles inn fra bruk av disse tjenestene ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologi.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Vi samler kun opplysninger om deg som er relevant for bruken av det aktuelle produktet eller tjenesten. Personopplysningene vi samler inn kan være:

 • opplysninger relatert til identifikasjon og verifisering av en persons identitet, for eksempel navnet ditt,
 • kontaktinformasjon, som adresse, e-postadresse og telefonnummer,
 • opplysninger om selskapet du representerer, som navn på selskapet og stillingen din,
 • forskjellige opplysninger om kundeforhold og administrasjon av dette,
 • opplysninger som kreves for å oppfylle lovfestede forpliktelser,
 • opplysninger relatert til ibruktagelse av produkter og tjenester, og
 • opplysninger om bruk av produkter og tjenester, for eksempel opplysninger om bruk og nettlesing av tjenester som vi, for eksempel, samler på nettstedet og mobiltjenestene våre.

Personopplysningene vi samler inn bestemmes av det aktuelle produktet eller tjenesten, og beskrives vanligvis i mer detalj i forbindelse med innsamlingen av opplysningene (f.eks. ved bruk av skjemaer på nettstedet).

Vi bruker informasjonskapsler (små tekstfiler som lagres på en enhet) til å levere og videreutvikle tjenestene våre. Vi bruker også informasjonskapsler til å persontilpasse innhold og målrette markedsføringen vår. Med informasjonskapsler kan vi, for eksempel, bedre gi sanntids- og persontilpassede tjenester ved å vise innhold som er av interesse for brukeren. De brukes også, for eksempel, til innlogging og autentisering, lagring av personlige innstillinger og spesifikasjoner, analyser av nettstedets ytelse samt forebygging av svindel. Informasjonskapsler vil ikke skade enheten din eller filer på noen måte, og kan ikke brukes til å identifisere deg personlig (vi får altså ikke navnet eller e-postadressen din via informasjonskapsler).

Når du bruker våre nettbaserte tjenester, vil disse, for eksempel, samle inn følgende opplysninger: IP-adresse, koblinger du bruker, hvilke annonser eller annet innhold du har sett på, fra hvilken side du kom og hvilken side du besøker, tidspunkt for nettlesingen, type nettleser eller applikasjon samt annen lignende informasjon. Nettstedet vårt og tjenestene våre kan inneholde informasjonskapsler fra tredjeparter.

Vi bruker øktinformasjonskapsler og faste informasjonskapsler. Øktinformasjonskapsler eksisterer kun under en økt eller et enkeltbesøk, og slettes automatisk når nettleseren lukkes. Faste informasjonskapsler eksisterer i en spesifisert periode, og blir på datamaskinen din etter at økten er avsluttet, med mindre du selv sletter dem.

Du kan administrere informasjonskapsler, for eksempel via nettleserens innstillinger. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler i nettleserens personverndokumentasjon eller bruksanvisning. Ettersom funksjonene til enkelte tjenester avhenger av bruk av informasjonskapsler, kan deaktivering eller sletting av informasjonskapsler (nettleser- eller andre innstillinger) redusere funksjonaliteten og brukeropplevelsen til den aktuelle nett- eller mobilapplikasjonen fra UNISPORT Group. Du kan, for eksempel, bli forhindret fra å autentisere deg selv i nettjenesten, bruke alle funksjonene eller beholde alle innstillinger.

UNISPORT Group vil ikke selge opplysningene dine til tredjeparter. Vi kan imidlertid oppgi opplysningene dine under de nedenstående omstendighetene:

 • Vi kan, basert på vår legitime interesse, overføre, oppgi og behandle opplysningene dine innenfor selskapene som til enhver tid er en del av UNISPORT Group, til de formål som beskrives i, og i samsvar med, denne personvernerklæringen (spesifikt formål i forbindelse med administrasjon av kundeforhold, markedsføring og reklame samt risikostyring).
 • Vi kan overføre personopplysninger om deg til våre betrodde underleverandører (som våre representanter eller leverandører av IT-tjenester) for behandling på våre vegne, på grunnlag av våre anvisninger og i samsvar med denne personvernerklæringen, andre aktuelle konfidensialitets- og sikkerhetstiltak samt gjeldende lovverk.
 • Vi kan oppgi opplysningene dine til myndighetene, når vi er juridisk forpliktet eller har en legitim interesse av å gjøre dette i henhold til gjeldende lovverk.
 • Med ditt samtykke kan vi oppgi opplysningene dine innenfor begrensningene som er satt av dette samtykket. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan trekke tilbake samtykket.
 • Vi kan oppgi personopplysningene dine til de involverte partene i forbindelse med en forretningstransaksjon, hvis og i den grad dette er nødvendig.
 • Vi kan oppgi personopplysningene dine hvis det er nødvendig for å beskytte eller forsvare våre eller våre kunders, ansattes, lederes eller aksjonærers legitime rettigheter og interesser, og/eller for å sørge for våre tjenesters sikkerhet.

Som en regel behandler vi opplysninger innenfor EU og EØS. Hvis vi overfører opplysninger utenfor EU eller EØS, vil vi sikre at personopplysningene beskyttes på en tilstrekkelig måte for å overholde gjeldende personvernregler, for eksempel ved å benytte standard kontraktklausuler som brukes av Europakommisjonen.

Som den opplysningen gjelder, kan du i henhold til personvernreglene påvirke hvordan vi behandler personopplysningene dine på følgende måter:

 • Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene dine vi behandler. På forespørsel vil vi også korrigere eventuelle feilaktige eller ufullstendige personopplysninger om deg. Du har også rett til å be om at opplysningene dine blir slettet (rett til å bli glemt) i samsvar med gjeldende lovverk.
 • Du har rett til å motta personopplysningene vi har om deg, og som du har oppgitt til oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og du har rett til å sende disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig når vi behandler opplysningene dine automatisk på grunnlag av en kontrakt eller ditt samtykke.
 • Hvis du ikke ønsker å motta mer markedsføring eller informasjon fra oss, eller hvis du ikke ønsker at vi profilerer deg for å gi deg målrettet markedsføring, har du rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine til disse formålene. Hvis du benytter deg av retten til å motsette deg dette, vil du ikke lenger motta direkte markedsføring fra oss.
 • Du har rett til å motsette deg behandlingen vi utfører på grunnlag av legitim interesse relatert til din situasjon, med mindre vi har tvingende, legitime interesser av behandlingen som tilsidesetter disse interessene. Du har også rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses, for eksempel dersom du motsetter deg behandling som beskrevet ovenfor eller bestrider riktigheten av personopplysningene dine.
 • Du kan trekke tilbake samtykket du har gitt når som helst, ved å kontakte oss eller å avslutte abonnementet på informasjon fra oss via avmeldingssiden. Vær oppmerksom på at å trekke tilbake samtykket ikke påvirker lovligheten av behandlingen vi har gjennomført før du trakk det tilbake.
 • Du har rett til å klage til den relevante tilsynsmyndigheten hvis du føler at vi har behandlet personopplysningene dine i strid med denne personvernerklæringen eller gjeldende lovverk.
 • Du kan også velge bort å motta målrettede annonser som er basert på adferden din på den nettbaserte tjenesten. Dette gjør du i nettleserinnstillingene dine. Hvis du velger bort dette, vil du fortsatt se like mange annonser som tidligere, men disse vil ikke være basert på dine interesser.
 • Vi er nøye med å beskytte personopplysningene dine, og benytter egnede metoder for datasikkerhet. Blant disse metodene er proaktiv og reaktiv risikostyring, bruk av brannmurer, kryptering og sikre IT-områder, samt tilgangskontroll og sikkerhetssystemer, sikkerhetsplanlegging, kontrollert tildeling og overvåking av tilgangs-/brukerrettigheter, opplæring av personell som er involvert i behandling av personopplysninger samt vurderinger og grundig utvelgelse av leverandører. Vi oppdaterer praksis og retningslinjer kontinuerlig og på en egnet måte.

  Hvordan lagrer og oppdaterer vi opplysningene dine?

  Vi lagrer i alle tilfeller opplysningene dine så lenge du er vår kunde. Når kundeforholdet avsluttes, avhenger perioden vi beholder opplysningene av opplysningenes natur og formålene de brukes til. Vi vil, for eksempel, lagre kjøpsinformasjonen din i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet, og vi vil som regel lagre opplysninger om potensielle kunder i seks måneder fra innsamlingsdatoen. Vi overholder alle lovfestede forpliktelser i forbindelse med lagring av opplysninger.

  Vi ønsker å holde personopplysningene vi har om deg korrekte og oppdaterte, ved å slette unødvendige og oppdatere utdaterte opplysninger. Vi ber deg imidlertid om å fra tid til annen kontrollere at opplysningene dine er oppdaterte.

Vi ønsker at du i første omgang sender spørsmål og forespørsler om personopplysninger til behandlingsansvarlig. Hvem som er behandlingsansvarlig avgjøres av kundeforholdet. Hvis du er kunde av UNISPORT, er det din LOKALE REPRESENTANT som er behandlingsansvarlig.

Vi svarer gjerne på spørsmål om personvern og behandling av personopplysninger på: info@unisport.com

Search engine powered by ElasticSuite