Försäljningsvillkor

Instabil situation i Europa och förändrade energipriser: De offerter och priser som av oss anges, baseras på den aktuella prisnivån gällande råvaror samt inköpspriser från våra leverantörer. På grund av den nuvarande instabila situationen i Europa och förändringen av energipriserna kan detta erbjudande tyvärr komma att ändras inom ramen för erbjudandets giltighet. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra våra erbjudanden samt justera offererade priser vid varje given tidpunkt under offerten/erbjudandets giltighet. Detta är mycket olyckligt, men beror på händelser utom vår kontroll. Ovan nämnda situationer kan leda till tillgångsbrist på råvaror samt lagerförda artiklar, vilket i värsta fall kan göra det omöjligt för oss att leverera inom tidigare överenskommen tidsram. Eftersom vi ej kan anses ansvariga för sådana omständigheter förbehåller vi oss rätten att ändra de offerter och priser som lämnas vid varje enskilt tillfälle.

Villkor

Beställning
Du kan lämna din beställning per telefon vardagar mellan 8.00-16.00 till numret 0207739700. Om du vill lämna beställningen vid ett annat tillfälle, kan du skicka den via e-post till tilaukset@unisport.com

Priser
Priserna i våra kataloger/broschyrer/webshop gäller exklusive moms. FCA leveransstationen. Frakten debiteras i fakturan. Småorder avgift av 10 eur debiteras om beställningens belopp utan moms. är under 100 eur. Obs.! Vi säljer bara till kunder i offentlig sektor, företag, idrottsföreningar och registrerade föreningar. Privata personer ber vi kontakta sportaffären.

Konditioner
Frakten debiteras i fakturan. Priserna inkluderar normal förpackning. Säljaren förbehåller sig rätten att revidera priserna om priserna på råvaror, importpriser, produktionskostnader, växelkurser, mervärdesskatt eller andra avgifter, skatter eller skatteliknande avgifter utanför leverantörens kontroll ändras före leveransdatumet.

Betalningsvillkor
Betalningstiden är 7 dgr netto om inte annat överenskommits. Förutom dröjsmålsränta har säljaren rätt att ta ut rimliga inkassokostnader.

Search engine powered by ElasticSuite