Hjärtstartare PHILIPS FRx med väska & barnnyckel

Art nr
607580
En perfekt hjärtstartare att placera i offentliga miljöer såsom skolor, arbetsplatser, idrottshallar eller badhus. Denna hjärtstartare levereras komplett med väska och barnnyckel så att den enkelt kan modifieras för att användas till barn under 8 år. Denna hjärtstartare klarar sprutande vatten, belastning upp till 250 kg och ett fall på 1 meter mot ett betonggolv. Vikt: 2 kg.
Exkl. moms
- 8 års garanti - 2 års hållbarhet på elektroder - 4 års hållbarhet på batteri Interna självtester säkerställer att den alltid är klar att användas och vägleder användaren genom tydliga röstinstruktioner.Även om de flesta plötsliga hjärtstopp inte inträffar i extrema miljöer, så gör en del det. Heartstart FRx är byggd för att klara miljöer där livräddare kan behöva vistas; regnväder, ombord på flygplan, simhallar, metallytor eller industriområden. Heartstart FRx är byggd med erfarenhet från en bas på över 200 000 installerade Heartstart-hjärtstartare (Jan 2005), sedan introduktionen av hjärtstartare med namnet Heartstart. Funktionerna i FRx har testats i fält med föregångare från Heartstart-serien, samt har viktiga nya förbättringar som gör FRx till en pålitlig och stabil partner i kritiska ögonblick. Interna självtester är nyckeln till pålitlighet i produkter som används sällan. Heartstart FRx har dagliga veckovis och månadsvis självtester av funktioner inklusive test av elektroder för att säkerställa att allting fungerar när den behövs som mest. Heartstart FRx kräver inga regelbundna tekniska underhållsprogram. Alla vitala funktioner testas i det interna självtestprogrammet som även kontrollerar energiladdning/-urladdning och elektroder. När statusindikatiorn blinkar grönt bekräftas att allt är som det ska och FRx är redo för användning. I annat fall avger FRx en ljudsignal som meddelar att tillsyn krävs. , tex byte av elektroder eller batteri. Med FRx i standby-läge består underhållet helt enkelt av visuell inspektion och byte av förbrukningsartiklar som elektroder (vartannat år) och batteri (vart 4:e år).
Mer information
Vikt 2 KILOGRAM
Idrott/Aktivitet Sjukvård
Varumärke Philips
Search engine powered by ElasticSuite