Antistatmedel LIMPIO

Art nr:
921150
Limpios antistatmedel har antistatiska egenskaper som bl a ger en passiviserande effekt på granulatet i konstgräsplaner vilket medför att granulatet stannar kvar i konstgräset. Även effektivt i andra utomhusmiljöer, som t ex idrottsanläggningar, spontananläggningar osv. Kontinuerlig användning av antistatmedel ger längre hållbarhet och säkerställer en god prestanda på längre sikt. Med goda egenskaper att även tvätta bort påväxt samt ge en djuprengörande effekt på alla sorters ytor. Tillverkad i Sverige.
Excluding VAT
DOSERING:
- Antistatisk effekt på konstgräs och djuprengörande tvättning: 1 l till 50 l vatten
- Tvätt av påväxt: 1 l till 20 l vatten

INNEHÅLL:
15- <30% nonjoniska tensider, konserveringsmedel. Inte klassificerad enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP).

FÖRPACKNING:
Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast.
Mer information
Idrott/Aktivitet Rengöring & Städ
Varumärke Limpio
Produktkategori Rengörings- och desinfektionsmedel